dcsimg

博世 專業工具

新品!
全新工具

全新工具

全新工具
Heavy Duty

Heavy Duty

Heavy Duty
木工作業

木工作業

木工作業
金屬加工

金屬加工

金屬加工
建築

建築

建築
充電式工具

充電式工具

充電式工具
鎚鑽與電鎬

鎚鑽與電鎬

鎚鑽與電鎬
鑽石技術

鑽石技術

鑽石技術
砂輪機與金屬加工工具

砂輪機與金屬加工工具

砂輪機與金屬加工工具
桌上型工具

桌上型工具

桌上型工具
砂紙機、電刨刀及雕刻機

砂紙機、電刨刀及雕刻機

砂紙機、電刨刀及雕刻機
電鋸

電鋸

電鋸
吸塵器、熱熔膠槍、熱風槍

吸塵器、熱熔膠槍、熱風槍

吸塵器、熱熔膠槍、熱風槍
測量技術

測量技術

測量技術
攜帶箱

攜帶箱

攜帶箱
系統配件

系統配件

系統配件
博世機動系統

博世機動系統

博世機動系統
至頁面頂端

版權 | 新聞
職缺與菁英招募 | 研發 | 採購及物流 | 品質 | 據點遍佈全球的博世集團

© Robert Bosch GmbH